Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Złotnicza Marek Sikorski, adres:
01-859 Warszawa, Ul. Kasprowicza 15.

2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Marek Sikorski (e-mail sklep@jubiler-warszawa.com.pl; tel.: 601 250 595).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Kontaktu z klientem telefonicznie lub mailowo,
b) Wysyłki towarów,
c) Zawierania umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży metali szlachetnych,
d) Realizacji zamówień,
e) Realizacji reklamacji,
f) Realizacji zwrotów.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (art. 6 ust. 1 lit A, B, C i F).

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

7. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) Do momentu odebrania zamówienia w sklepie stacjonarnym,
b) Przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w sklepie internetowym. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w sklepie internetowym wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji,
c) Do sześciu lat przy zawieraniu umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży metali szlachetnych.
8. Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie.

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych,
b) poprawiania danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) usunięcia danych.

10. Przysługuje skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TOP